Solicitare Acord și Informare generală cu privire la POLITICA PRIVIND PROTECȚIA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor și produselor VELCONT PRELUCRARI DATE CONTABILE SRL. Pentru noi, având în vedere relația specială cu dvs., este deosebit de important să asigurăm protecția datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați. În aceeași măsură confidențialitatea datelor dvs. cu caracter personal este extrem de importantă pentru noi.

Prin urmare acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a vizitatorilor (“persoanele vizate”) care accesează site-ul nostru, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (“GDPR”).

Vă rugăm să acordați o atenție deosebită lecturării următoarei Politici pentru a înțelege modul în care vor fi tratate informațiile dumneavoastră (“date personale”).
Prezenta Politică explică practicile online ale VELCONT PRELUCRARI DATE CONTABILE SRL, referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum și drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt utilizate prin intermediul site-ului www.velcont.com.


Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de VELCONT PRELUCRARI DATE CONTABILE SRL se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal.


Prin prezenta Politică de protecție a datelor cu caracter personal, VELCONT PRELUCRARI DATE CONTABILE SRL dorește să informeze vizitatorii cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm, precum și cu privire la scopurile prelucrării.
În plus, vizitatorii site-ului sunt informați prin intermediul prezentei Politici și cu privire la drepturile de care beneficiază.


Cine suntem?


Pagina www.velcont.com este adminstrat de VELCONT PRELUCRARI DATE CONTABILE SRL este o societate organizată și care funcționează în conformitate cu legile din România, cu sediul în Satu Mare, jud. Satu Mare, str. Parangului 10, interfon 6 având CUI: 32243431


PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR
VELCONT PRELUCRARI DATE CONTABILE SRL se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (Principiile) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:
1.   Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
2.   Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
3.   Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
4.   Corecte și actualizate;
5.   Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
6.   Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.


Care este scopul și temeiul juridic al prelucrării?

Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul Dvs. sunt și vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv în scopurile pe care le vom prezenta în cele ce urmează.
Menționăm faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului Dvs. în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, numit în cele ce urmează Regulament/ul.
Situațiile în care VELCONT PRELUCRARI DATE CONTABILE SRL va colecta și prelucra datele Dvs. cu caracter personal și scopurile în vederea cărora aceste date vor fi prelucrate, sunt următoarele:

1) Procesarea formularului de contact / ofertă

VELCONT PRELUCRARI DATE CONTABILE SRL va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea corespunzătoare de contact, existentă pe site, exclusiv cu scopul de procesa solicitarea dumneavoastră.
Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-ului VELCONT PRELUCRARI DATE CONTABILE SRL, înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii de protecție a datelor a VELCONT PRELUCRARI DATE CONTABILE SRL.
Totodată, unele din aceste date (ex. adresă e-mail, număr telefon) sunt necesare pentru o bună comunicare între societatea noastră și Dvs., în calitate de client, precum și pentru transmiterea către Dvs. a ofertelor promoționale, în mod ocazional.
Toate aceste informații colectate au ca scop exclusiv, să optimizăm și îmbunătățim funcționarea platformei noastre, astfel încât să vă oferim o experiență cât mai plăcută cu ocazia utilizării acesteia.


VELCONT PRELUCRARI DATE CONTABILE SRL se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza și în alte scopuri.


2) Publicații / Newsletter 
Dacă v-ați abonat în secțiunea de Publicații / Newsletter a VELCONT PRELUCRARI DATE CONTABILE SRL, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul exclusiv de a vă transmite aceste informări cu conținut juridic.
Datele dumneavoastră cu caracter personal urmează a fi șterse de îndată, atunci când anulați abonamentul din secțiunea de Publicații / Newsletter a VELCONT PRELUCRARI DATE CONTABILE SRL.
Vă puteți dezabona în orice moment prin intermediul link-ului atașat Publicației / Newsletter-ului primit sau printr-o solicitare scrisă adresată Responsabilului cu protecția datelor al VELCONT PRELUCRARI DATE CONTABILE SRL.


Cine are acces la datele Dvs.?


VELCONT PRELUCRARI DATE CONTABILE SRL, în calitate de operator de date cu caracter personal a desemnat un  Responsabil cu Protecția Datelor, având obligația de a asigura respectarea prevederilor GDPR în operațiunile de prelucrare de date efectuate de către societate.
Vizitatorii site-ului au posibilitatea de a se adresa în orice moment, în mod direct, Responsabilului cu protecția datelor, cu privire la orice aspecte legate de prezenta Politică, utilizând date de contact de mai jos:
E-mail: office@velcont.com


Vă aducem la cunoștință că, pentru funcționarea eficientă a platformei, utilizăm diferite servicii de la furnizori externi sau interni (”persoane împuternicite de operator”), cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la Dvs., cu mențiunea expresă că vom apela doar la persoane împuternicite care oferă garanţii suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute în Regulament şi să asigure protecţia drepturilor Dvs. Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu furnizorii mai sus menționați și datele cu caracter personal transferate acestora sunt următoarele:
Vă aducem la cunoștință că, pentru funcționarea eficientă a platformei, utilizăm diferite servicii de la furnizori externi sau interni (”persoane împuternicite de operator”), cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la Dvs., cu mențiunea expresă că vom apela doar la persoane împuternicite care oferă garanţii suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute în Regulament şi să asigure protecţia drepturilor Dvs. Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu furnizorii mai sus menționați și datele cu caracter personal transferate acestora sunt următoarele:
1.   Servicii comunicare email – adresa de e-mail;
2.   Servicii newsletter – adresa de e-mail, nume, prenume, număr de telefon;
3.   Servicii de facturare – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
4.   Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresă;
5.   Servicii juridice – nume, prenume, adresă;


Cât timp sunt stocate datele Dvs.?


VELCONT PRELUCRARI DATE CONTABILE SRL poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior.
Datele cu caracter personal furnizate de Dvs. vor fi prelucrate pe perioada derulării relațiilor contractuale cu Dvs., precum și ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție.
Datele pe care le furnizați prin abonarea în secțiunea de Publicații / Newsletter a site-ului nostru sunt păstrate până la momentul dezabonării voluntare, efectuate prin intermediul link-ului conținut în Publicația / Newsletter-ul  primit sau al unei solicitări scrise, adresate la Responsabilul nostru pentru protecția datelor.


Care sunt drepturile Dvs.?


1.   – dreptul de acces la date – aveți dreptul de a obține din partea VELCONT PRELUCRARI DATE CONTABILE SRL o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și acces la datele respective; totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate societății noastre și care fac obiectul prelucrării; pentru orice alte copii solicitate de Dvs., VELCONT PRELUCRARI DATE CONTABILE SRL poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative; în cazul în care introduceți cererea în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați un alt format, informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;
2.   – dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea de către VELCONT PRELUCRARI DATE CONTABILE SRL a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; VELCONT PRELUCRARI DATE CONTABILE SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
3.   – dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a obține din partea VELCONT PRELUCRARI DATE CONTABILE SRL ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar VELCONT PRELUCRARI DATE CONTABILE SRL are obligația de a șterge datele respective, atunci când: 1) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; 2) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; 3) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; 4) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 5) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine VELCONT PRELUCRARI DATE CONTABILE SRL în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației române; VELCONT PRELUCRARI DATE CONTABILE SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
4.   – dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a obține din partea VELCONT PRELUCRARI DATE CONTABILE SRL restricționarea prelucrării în cazul în care vă aflați într-unul din următoarele cazuri: ) contestați exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite 1)VELCONT PRELUCRARI DATE CONTABILE SRL să verifice exactitatea datelor; 2) prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; 3) VELCONT PRELUCRARI DATE CONTABILE SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar Dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;  4) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale VELCONT PRELUCRARI DATE CONTABILE SRL prevalează asupra drepturilor Dvs.; VELCONT PRELUCRARI DATE CONTABILE SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
5.   – dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele Dvs. cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către VELCONT PRELUCRARI DATE CONTABILE SRL, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții; în exercitarea acestui drept, aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la VELCONT PRELUCRARI DATE CONTABILE SRL la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
6.   – dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;
7.   – dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
8.   – dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
9.   – dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de VELCONT PRELUCRARI DATE CONTABILE SRL pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.


SECURITATEA PRELUCRĂRII


VELCONT PRELUCRARI DATE CONTABILE SRL a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală.
Toți angajații și colaboratorii VELCONT PRELUCRARI DATE CONTABILE SRL, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama VELCONT PRELUCRARI DATE CONTABILE SRL sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră, în conformitate cu prevederile prezentei Politici.


DREPT DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ


VELCONT PRELUCRARI DATE CONTABILE SRL este proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra conținutului acestui site, inclusiv, fără a se limita la, articole, text, fotografii, ilustrații, muzică, clipuri audio și video, mărci comerciale, embleme și modele.
Vizitatorii site-ului înțeleg și consimt că nu vor putea folosi materiale menționate anterior în niciun mod, cu excepția utilizării aprobate în mod expres de către VELCONT PRELUCRARI DATE CONTABILE SRL.
Nicio secțiune din conținutul acestui site nu poate fi reprodusă, distribuită sau publicată sub nici o formă sau prin  niciun mijloc, fără acordul prealabil scris al VELCONT PRELUCRARI DATE CONTABILE SRL. Prin urmare, vizitatorii site-ului înțeleg și consimt să nu modifice, vândă, distribuie sau să creeze lucrări/opere/ derivate, pe baza imaginilor și a informațiilor publicate pe acest site, în orice mod, fără acordul prealabil scris al VELCONT PRELUCRARI DATE CONTABILE SRL.


ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea site-ului VELCONT PRELUCRARI DATE CONTABILE SRL. Prin urmare, este necesar să verificați această pagină pentru orice actualizare.
Vă rugăm să nu continuați să utilizați site-ul VELCONT PRELUCRARI DATE CONTABILE SRL dacă nu sunteți de acord cu astfel de modificări.
Precizăm faptul că prin acceptarea acestui acord, datele Dvs. personale vor fi prelucrate de VELCONT PRELUCRARI DATE CONTABILE SRL, conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.


Vă mulțumim!