fbpx

MODIFICARI LEGISLATIVE 2024

Modificarea și Completarea Legii nr. 70/2015 pentru Consolidarea Discplinei Financiare în Operațiunile de Încasări și Plăți în Numerar

La sfârșitul fiecărei zile, suma totală de numerar din casierie nu poate depăși plafonul de 50.000 de lei conform prevederilor Legii nr. 70/2015.

Se poate face excepție de la această regulă numai în cazul plăților salariilor, altor drepturi de personal și altor tranzacții cu persoane fizice, pentru o perioadă de 3 zile lucrătoare de la data stabilită pentru aceste plăți. Suma care depășește plafonul stabilit trebuie depusă în conturile bancare ale beneficiarilor în termen de două zile lucrătoare.

Sancțiunile aplicate constau în amenzi de 25% din suma încasată/plătită sau deținută în casierie care depășește plafonul stabilit în acest capitol, dar nu mai puțin de 500 de lei.

Proiectul de lege propune o reducere a plafonurilor pentru plăți și încasări în numerar. Mai exact, plafonurile vor fi reduse astfel:

– Pentru încasările de mai sus – până la 1.000 de lei pe zi de la o persoană (față de plafonul actual de 5.000 de lei);
– Pentru încasările efectuate de magazinele tip “cash and carry” – până la 2.000 de lei pe zi de la o persoană (față de plafonul actual de 10.000 de lei);
– Pentru plăți către persoanele din categoriile de mai sus – până la 1.000 de lei/persoană/zi, dar nu mai mult de 2.000 de lei/zi în total (față de plafoanele actuale de 5.000 de lei/persoană și 10.000 de lei/zi);
– Pentru plăți către magazinele tip “cash and carry” – până la un plafon zilnic total de 2.000 de lei (față de plafonul actual de 10.000 de lei);
– Pentru plăți din avansuri spre decontare – până la 1.000 de lei pe zi, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare (față de plafonul actual de 5.000 de lei).

În plus, proiectul de lege interzice încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile cu valoare mai mare de 1.000 de lei (față de 5.000 de lei în prezent) și de 2.000 de lei (față de 10.000 de lei în prezent) în cazul magazinelor tip “cash and carry”. Fragmentarea facturilor pentru livrări de bunuri sau prestări de servicii cu o valoare mai mare de 1.000 de lei și de 2.000 de lei va fi, de asemenea, interzisă.

În ceea ce privește impozitul pentru microîntreprinderi, cotele sunt după cum urmează:

A) 1% pentru microîntreprinderile cu venituri sub 60.000 de euro și care nu desfășoară activități specificate la lit. b) pct. 2;

B) 3% pentru microîntreprinderile care:
– obțin venituri peste 60.000 de euro; sau
– desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN menționate.

Condiția de a fi considerat microîntreprindere, adică angajarea a cel puțin o persoană cu normă întreagă și salariul brut să fie cel puțin la nivelul salariului minim pe economie, rămâne în vigoare.

Pentru impozitul pe venit, scutirile de la art.60 din Codul Fiscal se aplică numai pentru veniturile din salarii pentru angajații care lucrează în aceste sectoare și se aplică numai pentru veniturile de până la 10.000 lei în baza unui singur contract de muncă sau raport de serviciu sau alt statut legal prevăzut.

Salariații din construcții, industria alimentară și sectorul agricol nu vor mai fi exceptați de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS).

Salariul minim va fi de 3.300 de lei începând cu data de 01.10.2023.

Pentru domeniile IT, Construcții și Agricultură, nu s-a stabilit încă un nou salariu minim.

Impozitul pe venitul realizat în 2024:

Cota de impozit pe venit este de 10% și se aplică în următoarele situații:

a. La venitul net, pentru activitățile impuse în sistem real. Venitul net în sistem real reprezintă diferența dintre venitul brut încasat și cheltuielile deductibile plătite în cursul anului fiscal.

b. La valoarea normei de venit, pentru activitățile independente impuse cu normă de venit. Valoarea impozitului se calculează aplicând procentul de impozit, de 10%, la valoarea normei de venit sau la normele de venit cumulate, dacă există mai multe activități autorizate la ONRC. Norma de venit poate fi corectată în funcție de mai multe criterii.

Dacă în 2023 se depășește plafonul de 25.000 de euro la cursul mediu anual, din 2024 se va impozita obligatoriu

în sistem real.

Începând cu 2024, contribuția de asigurări sociale de sănătate se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net realizat. Baza de calcul a CASS în cazul PFA, II și Profesii Liberale este venitul net realizat, care nu poate fi mai mic decât plafonul de 6 salarii minime și nici mai mare decât 60 de salarii minime pe economie.

Baza de calcul minimă este de 6 salarii minime, adică 21.000 de lei, iar baza de calcul maximă este de 60 de salarii minime, adică 210.000 de lei. Contribuția minimă la CASS este de 2.100 de lei pe an, iar contribuția maximă este de 21.000 de lei pe an.

De asemenea, contribuția la sănătate este dedusă la calculul venitului impozabil începând cu 2024. Este important de menționat că, începând cu 2024, veniturile din activitățile independente nu se vor mai cumula cu veniturile din alte surse (dividende, dobânzi, chirii etc.) în ceea ce privește plata CASS; acestea se vor plăti separat.

Începând cu 2024, orice persoană care desfășoară o activitate independentă va plăti CASS la nivelul a cel puțin 6 salarii minime pe economie, chiar dacă venitul net este mai mic decât plafonul de 6 salarii sau dacă se înregistrează pierderi.

În cazul în care titularul PFA/Profesie Liberale are un venit net mai mic decât plafonul de 6 salarii, dar a fost asigurat la sănătate în cursul anului 2024 în calitate de salariat sau ca urmare a obținerii altor venituri pentru care s-a plătit CASS, nu va datora CASS la nivelul minim de 6 salarii.

Concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate: 1%

Persoanele fizice care desfășoară activități independente și nu obțin alte venituri au opțiunea de a se asigura pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Procentul de asigurare este de 1%, iar baza de calcul lunară nu poate fi mai mică decât valoarea salariului minim brut pe țară, stabilită potrivit legii, și nici mai mare decât valoarea a de 3 ori a acestuia.

Baza de calcul lunară minimă este de 3.500 de lei x 1% = 35 de lei, contribuția datorată. Baza de calcul lunară maximă este de 10.500 de lei x 1% = 105 lei, contribuția datorată.

În cazul în care venitul net este mai mic decât valoarea maximă, se încheie un contract la valoarea venitului obținut, dar nu mai mic decât salariul minim pe economie.

Pentru a beneficia de indemnizația de concediu, se semnează un contract de asigurare cu Casa de Asigurări de Sănătate. Stagiul minim de asigurare pentru acordarea indemnizației este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.

Site-ul nostru îți oferă cookie-uri . Adică prăjiturele, în traducere din engleză. Aceastea sunt mici cantități de informație, stocate pe calculatorul tău, ce ne ajută să îmbunătățim experiența ta pe acest site.

Open chat
Ai nevoie de ajutor?
Salut.👋.
Cu ce pot sa te ajut?